Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651841

Bölünebilen tüm hücrelerde gerçekleşen replikasyonun ana ve asıl amacı nedir?


Protein sentezinin devamlılığını sağlamak

Hücrenin yaşlanması sonucu ortaya çıkan serbest radikalleri uzaklaştırmak

Hücre için gerekli RNA’ları sağlamak

DNA’nın kendini çoğaltması ve genlerini nesilden nesile aktarımı

DNA’da bulunan genlerin yenilenerek hücrenin ortam koşullarına uyum göstermesini sağlamak


Yanıt Açıklaması:

Bölünen tüm hücrelerde gerçekleşen replikasyonun amacı DNA’nın kendini çoğaltmasıdır. Genetik bilginin atadan döle doğru aktarılması devamlılığın ve üremenin temelidir. Bu kural yaşayan ve üreyen tüm canlı türleri için geçerlidir. Bölünen hücre genetik materyalini iki katına çıkartmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum