Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #1137839

Aşağıdakilerden hangisi memelilerde X kromozomuna bağlı hastalıklardan biri değildir?


Anhidrotic ectodermal dysplasia

Hemofili A

Çizgili kılsızlık hastalığı

Calico kedi

Hemizigoziti


Yanıt Açıklaması:
  • X’e bağlı çekinik gen örneklerinden biri insanlarda olduğu gibi at, köpek, domuz gibi hayvanlarda da görülen hemofili A hastalığıdır.
  • Sığırlarda X’e bağlı çekinik genden kaynaklanan kalıtsal hastalıklara örnek olarak “anhidrotic ectodermal dysplasia” denilen ayak problemleri ile birlikte seyreden kılsızlık oluşumu da bir başka örnek olarak gösterilebilir.
  • Holştayn sığır ırkında görülen ve X’e bağlı baskın bir genden kaynaklanan Çizgili kılsızlık hastalığı hayvanın yan taraflarında kılsızlıkların oluşumuna sebep olmakta ve bu alleli taşıyan erkekler uterusta ölmektedirler.
  • Dişi kedilerde iki X kromozomu bulunduğundan bu genler karşılıklı lokuslarda bir araya gelecek ve genler arasında eşbaskınlık olduğundan dişilerde hem siyah renklilik hem de turuncu renklilik birlikte görülecektir. Böyle iki rengi üzerinde bulunduran kedilere calico kedi adı verilmektedir.
  • Hemizigoziti: Bir genin allellinin bulunmaması durumudur. Memelilerde X kromozomu üzerindeki bir genin Y kromozomunda, kanatlılarda ise Z kromozomunda bulunan bir allelin W kromozomunda bulunmaması gibi.

Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum