Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #1142065

Tek bir kromozomun eksik olması (2n-1) durumuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Kimerizmi

Nullizomi

Tetrazomi

Monozomi

Trizomi


Yanıt Açıklaması:

Monozomi (monozomik hücre/birey): Tek bir kromozomun eksik olmasıdır
(2n-1).

Yorumlar
  • 0 Yorum