Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #408891

 Transgenik organizma elde edilmesinde, kesilip-yapıştırılan DNA parçasını taşıyan ve aracı olarak kullanılan canlılara ne ad verilir? 


Belirteç 
Vektör  
Pronüklei
Mikrosatellit  
Biyoreaktör

Yorumlar
  • 0 Yorum