Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #647120

DNA’nın yapısında RNA’ya göre aşağıdaki organik bazlardan hangisi bulunmaz?


Adenin

Urasil

Sitozin

Timin

Guanin


Yanıt Açıklaması:

Azotlu bazlar, pürinler ve pirimidinler olarak ikiye ayrılır. Bu baz grupları kimyasal yapıdaki bazı farklılıklardan dolayı iki şekilde adlandırılmıştır. Kimyasal yapıları incelendiğinde, pirimidinler sadece tek bir altıgen halkaya sahipken, pürinlerin yapısında bu halkaya bağlanmış olan belirli bir imidazol halkası göze çarpmaktadır. Adenin ve guanin, pürin grubunu oluştururken sitozin, timin ve urasil ise pirimidin grubunu oluşturmaktadır. DNA yapısında pirimidin olarak urasil bulunmaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum