Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #651393

I.DNA ipliğinin karşısına doğru bazları getirerek tamamlayıcı ipliği sentezleme yeteneğine sahiptir.
II.Eksonükleaz aktivitesine sahiptir.
III.Ökaryot ve prokaryotlarda farklı işlevleri olan birden fazla tipte bulunur.
Yukarıda özellikleri verilmiş olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?


DNA polimeraz

Helikaz

DNA giraz

Primaz

DNA ligaz


Yanıt Açıklaması:

DNA polimeraz enzimi DNA ipliğinin karşısına doğru bazları getirerek tamamlayıcı ipliği sentezleme yeteneğine sahiptir. DNA polimeraz aynı zamanda Eksonükleaz aktivitesine sahiptir. Ökaryot ve prokaryotlarda farklı işlevleri olan birden fazla tipte DNA polimeraz bulunmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum