Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #652010

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi transisyon mutasyonlara örnektir?


A’dan T’ye

C’den T’ye

G’den C’ye

A’dan C’ye

T’den G’ye


Yanıt Açıklaması:

Eğer nükleotid değişimi aynı grup içinde, yani pürinler (A¬-G veya G¬-A) ya da pirimidinler (C-¬T veya T¬-C) arasında meydana gelmiş ise bu tür mutasyonlara transisyon-değişim mutasyonları adı verilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum