Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68014

Kendi DNA’sı bulunan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?


Lizozom
Peroksizom
Mitokondri
Ribozom
Golgi

Yanıt Açıklaması: Mitokondriler, hücre içerisinde lipit ve karbonhidratları oksidatif fosforilasyon ile yıkımlayarak ATP oluştururlar. Başka bir deyişle, hücre içerisinde gerekli olan enerjinin üretilmesinden mitokondriler sorumludur. Mitokondriyi hücre içerisindeki diğer organellerden ayıran en büyük özellik tRNA, rRNA ve bazı mitokondriyal proteinlerin sentezlenmesinden sorumlu olan ve mitokondriyal DNA (mtDNA) adı verilen kendine has DNA’sı olmasıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum