Temel Veteriner Genetik Deneme Sınavı Sorusu #68116

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bir anöploidi örneğidir? I.Nullizomi II.Monozomi III.Tetraploidi IV.Tetrazomi V.Trizomi


Yalnız I
I ve II
I, II, III, IV
I, II, IV, V
I, II, III, IV, V

Yanıt Açıklaması: Nullizomi, Monozomi, Tetrazomi ve Trizomi anöploidi örneğidirler. Doğru cevap D seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum