Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1083657

Termofilik bakteriler genellikle hangi derece aralığında gelişebilirler?


0-20 °C

0-35 °C

20-45 °C

55-65 °C

80-113 °C


Yanıt Açıklaması:

Termofilik (sıcak seven) bakteriler: Bu bakteriler genellikle 55-65 °C’de
üreme yeteneğine sahiptirler. Bu tür bakterilere sıcak su kaynaklarında,
gübrelerde ve tropikal ülkelerde rastlamak mümkündür

Yorumlar
  • 0 Yorum