Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1137100

Bir bakterinin 16s rRNA dizisi  hangi işleme tabi tutularak, diğer bakterilerle genetik ilişkileri ortaya çıkarılabilir?


PCR

RFLP

PFGE

Plazmid Profil tayini

Dizi Analizi


Yanıt Açıklaması:

Bakteri ribozomunun ufak alt ünitesi olan 16S rRNA (yaklaşık 1500 baz çifti büyüklüktedir) bakterilerin en sabit dizisidir. Bu genetik yapı bakteri genusu veya türüne çok özgündür; yani o cinse veya türe aittir. Bu 16s rRNA dizisi RFLP’ye tabi tutularak, diğer bakterilerle genetik ilişkiler ortaya çıkarılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum