Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1270500

Otoklav kullanılarak yapılan fiziksel sterilizasyon işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Pastörizasyon

Nemli ısı

Tindalizasyon

Kuru ısı

Filtrasyon


Yanıt Açıklaması:

Nemli ısının sterilizasyon amacıyla kullanımında basınçlı buhar uygulamaları, otoklav denilen cihazlarda gerçekleştirilir. Bu işlemde bir atmosfer basınç
altında su buharının sıcaklığı 121 °C’dir ve bu değerlerde 15-45 dakika uygulama
tüm mikroorganizmaların giderilmesiyle sterilizasyon gerçekleşir. Otoklav çalışma sonrasında içeride basınç yüksek olduğundan soğuması beklenmelidir. Fazla
buharın boşaltılması ve basıncın düşmesi sonrasında kapak açılır. Günümüzde
daha yüksek derecelere ulaşabilen (134-135 °C) otaklavlar bulunmaktadır ve bu
cihazlarda sterilizasyon kısa sürede (3-4 dakika) gerçekleştirebilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum