Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1277021

Fungal hücre membranındaki ergosterol sentezini engelleyen kemoterapötik aşağıdakilerden hangisidir?


Asiklovir

Penisilin

Amfoterisin B            

Polimiksin E  

Rifampin


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum