Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1390480

Mikroorganizmaların kompleks kültür halinde olduğu bir ortamdan uygun katı besiyerine hangi teknikle ekim uygun olur?


eküvyonla yayma ekimi

özeyle homojen süspansiyon

bagetle yayma

özeyle zikzak ekim

özeyle tek koloni ekimi


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum