Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493041

I. Spektrofotometre
II. Mc Farland
III. Besiyeri
IV. Selüloz filter
Yukarıdakilerden hangileri bakteri üremesinin ölçümü için kullanılır?


I ve IV

I ve III

II ve III

I, III ve IV

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Bakteri üremesinin ölçümü, standart bulanıklık tüpleri (Mc Farland) ile karşılaştırma, spektrofotometre ile optikal densite tayini, besiyerlerinde koloni sayma, selüloz filtreler ile sayma, boyalı preparatlarda mikroskop altında direkt sayma ve Petroff-Hause aparatında sayma teknikleri ile yapılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum