Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493092

Gelişimi için, elektron kaynağı olarak inorganik maddeleri kullanan bir bakteri hangi grupta sınıflandırılabilir?


Ototrof

Paratrof

Lithotrof

Heterotrof

Organotrof


Yanıt Açıklaması:

Bakteriler gelişme için karbonun tek kaynağı olarak organik maddeler kullanırsa heterotrof, CO2 kullanırsa ototrof; elektron kaynağı olarak inorganik maddeler kullanırsa lithotrof, organik maddeler kullanırsa organotrof olarak isimlendirilmektedir. Paratrof mikroorganizmalar kendileri için gerekli enerjiyi konakçı hücrenin biyosentez olayları sonucu oluşan enerjiden sağlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum