Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493310

I. 94-95 °C’de 15 sn-1dk denatürasyon
II. 52-60 °C’de 15 sn-2 dk arası primerlerin hibridizasyonu
III. 72 °C’de 15 sn- 3 dk arası DNA polimeraz enziminin primerleri uzatması
Yukarıda aşamaları sırasıyla verilen ve bu aşamaların tekrarlanması şeklinde gerçekleştirilen teknik aşağıdakilerden hangisidir?


Nükleotid dizileme

Nükleik asit hibridizasyonu

Polimeraz zincir reaksiyonu

Özgün fragman uzunluğu polimorfizmi (RFLP)

Elektrik vurumlu saha jel elektroforezisi (PFGE)


Yanıt Açıklaması:

Soruda aşamaları verilen teknik Polimeraz Zincir Reaksiyonudur (PCR). Bu teknikle çok az miktardaki DNA veya RNA molekülü enzimatik olarak çok fazla miktara getirilir ve bu sayede 1-2 kopya DNA milyonlarca kopyaya çoğaltılır. Dolayısıyla bu işleme nükleik asit arttırılması veya amplifikasyonu denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum