Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493675

Sterilizasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bakterilerin sadece vejetatif formlarına etkilidir

Hayvanlarda bulunan mikroorganizmalar giderilir

Yalnızca patojenik mikroorganizmalar elimine edilir

Havadaki mikroorganizmaların kontrolünde uygun değildir

Sterilizasyondan sonra yeniden mikroorganizmalarla bulaşma gerçekleşebilir


Yanıt Açıklaması:

Sterilizasyon, tüm canlı mikroorganizmaları elimine etmek, yıkımlamak anlamındadır. Bu işlemde mikroorganizmaları tüm formları öldürülür. Sterilizasyon işlemi, mikroorganizmaların tüm formlarının tamamıyla giderilmesi işlemidir ve sonucu mutlak olmalıdır. Steril edilen malzeme, ortam bu işlemden sonra kontaminasyonlardan korunmalıdır, aksi takdirde yeniden mikroorganizmalarla bulaştığında sterilizasyondan bahsetmek mümkün değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum