Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1113979

Aşağıdakilerden hangisi taksonomi bili ile ilgili doğru bir ifadedir?

  1.  Taksonomi sınıflandırma, isimlendirme ve tanımlama olmak üzere birbirinden farklı üç alanı kapsamaktadır. 
  2. Bakterilerin sınıflandırılması fenotipik, kemotaksonomik ve genotipik sınıflandırma şeklinde olmaktadır. 
  3. Sınıflandırma organizmaların ortak benzerlikleri veya evrimsel ilişkilerine dayalı olarak takson adı verilen gruplar şeklinde düzenlenmesidir.
  4. Sınıflandırmada en büyük birim cins dir


1, 2 ve 3

Sadece 1 ve 2

2 ve 3

1,2, 3 ve 4

2 ve 4


Yanıt Açıklaması:
  •  Taksonomi sınıflandırma, isimlendirme ve tanımlama olmak üzere birbirinden farklı üç alanı kapsamaktadır. 
  • Bakterilerin sınıflandırılması fenotipik, kemotaksonomik ve genotipik sınıflandırma şeklinde olmaktadır. 
  • Sınıflandırma organizmaların ortak benzerlikleri veya evrimsel ilişkilerine dayalı olarak takson adı verilen gruplar şeklinde düzenlenmesidir.

İfadeleri doğru olup 4 . de verilen sınıflandırmanın en büyük birimi cins dir ifadesi yanlıştır ... sınıflandırmanın en büyük birimi alemdir..

Yorumlar
  • 0 Yorum