Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1270470

Hayvanlarda deri ve mukoz membranlardaki mikroorganizmaların kimyasallarla giderilmesi işlemine ne ad verilir?


Biyogüvenlik

Sterilizasyon

Dezenfeksiyon

Antisepsi

Kemoterapi


Yanıt Açıklaması:

Antisepsi, hayvanlarda mikroorganizmaların kimyasallarla giderilmesi işlemidir. Bu işlem için kullanılan maddelere antiseptik adı verilir. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, yüzeylerde, ürünlerde, havada, mikroorganizmaların
kontrolünde kullanılırken; antisepsi özellikle deri ve mükoz membranlarda mikroroganizmaların azaltılması amaçlanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum