Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1397747

Aşağıdakilerden hangisi Campylobacter türleri, Serpulina hyodysenteriae ve Fusobacterium necrophorum gibi bakterilerin görüntülenmesinde kullanılan basit boyama yöntemidir?


Karbol fuksin ile boyama

Kristal viyole ile boyama

Negatif boyama

Kapsül boyama

Gram boyama


Yanıt Açıklaması:

Karbol fuksin ile boyama

Yorumlar
  • 0 Yorum