Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #410963

Besiyerindeki glukozun bakteriler tarafından fermentatif metabolizasyonu sonucu oluşlan organik asitlerin ortamın pH’sını düşürdüğünü  ortaya koyan test nedir?


Voges-Proskauer testi
Nitrat Redüksiyon Testi
Oksidasyon-Fermentasyon (O/F) Testi
Metil red testi
İndol testi

Yorumlar
  • 0 Yorum