Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493267

I. Genellikle çift sarmal halde bulunur.
II. Adenin, timin, guanin, sitozin nükleotitlerine sahiptir.
III. Adenin karşısında timin molekülü bağlıdır.
IV. Guanin karşısında sitozin bağlıdır.
Yukarıda numaralı olarak verilmiş ifadelerden hangileri bakterilerdeki DNA molekülü için doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Genetik dizilim tüm canlılarda olduğu gibi bakterilerde de kalıtsal tüm özellikleri belirler. DNA molekülü çift sarmal şeklinde bulunur. Her sarmal bir diğerine kıvrılarak sarılmış durumdadır. Bu her sarmalda normal olarak adeninin karşısında timin, guanin karşısında sitozin molekülü bulunmaktadır. Her sarmal diğerinin tamamlayıcısı, yani komplementeri durumundadır. Verilen ifadelerin tümü bakterilerdeki DNA molekülü için doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum