Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493285

Bir gen veya birden fazla gen parçasının tümüyle yok olması durumuna ne ad verilir?


Replikasyon

Transkripsiyon

Translasyon

Delesyon

İnsersiyon


Yanıt Açıklaması:

Replikasyon, transkripsiyon ve translasyon bakterilerdeki genetik bilginin kopyalanması, bilginin ribozomlara taşınması ve aminoasit üretilmesi süreçlerini kapsamaktadır. İnsersiyon terimi ise dış kaynaklı bir DNA parçacığının bir gen içine girmesini ifade eder. Delesyon ise tam olarak bir gen veya birden fazla gen parçasının yok olması ve sonuçta geri dönüşümsüz olarak gen fonksiyon kaybına yol açan olaydır.

Yorumlar
  • 0 Yorum