Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493453

Aşağıdakilerden hangisi afimbrial adezinler için özel olan hücre reseptörlerinden biridir?


Mannoz

Galaktoz

Glikolipid

Fibronectin

Tip V kollagen


Yanıt Açıklaması:

Glikolipid, galaktoz, mannoz, sialogangliosid GMI ve tipV kollagen konakçı hücre yüzeyinde bulunan Fimbrial adezinlerdir. Fibrin, fibronectin, salivar glikoprotein ve actinomyces gibi isimler alan hücre reseptörleri afimbrial adezinler için özel olan reseptörlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum