Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494317

Aşagıdakilerden hangisinin içeriğinde 5g pepton, 3g et ekstraktı ve 8g NaCl bulunur?


Nutrient buyyon

Kanlı agar

MacConkey agar

Pepton

Beyin ekstraktı


Yanıt Açıklaması:

Bu besiyerleri birçok mikroorganizmanın üretilmesi için uygun kompleks besiyerlerindendir. Nutrient buyyon besiyeri içeriğinde 5g pepton, 3g et ekstraktı ve 8g NaCl içerir.

Yorumlar
  • 0 Yorum