Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1085420

Aşağıdakilerden hangisi  asidofilik bakteriler grubuna girmektedir?


Lactobacillus spp.

Mycoplasma spp.

Vibrio spp.

Mycobacterium spp.

Staphylococcus spp.


Yanıt Açıklaması:

Bakterilerin üremeleri için besiyerinin pH’ının optimal sınırlar içinde bulunması
gereklidir. Minimal ve maksimal pH derecelerine yaklaşıldıkça üreme azalır ve
durur. Bakterilerin optimal pH limitleri oldukça değişiktir. Asidofilik bakteriler
(Örn; Lactobacillus spp., Acetobacter spp.) pH 0.0 - 5.5.

Yorumlar
  • 0 Yorum