Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1114299

Mikroskop altında incelendiğinde üzüm salkımı şeklinde çok sayıda yuvarlak morfolojili bakterinin biraraya geldiği görüntü aşağıdakilerden hangiisdir?


Streptokok

Sarsina

Basil

Spiral

Staphylokok


Yanıt Açıklaması:

Streptokoklar ko0kların zincir şeklinde bir araya gelmesi ile oluşur..

Basille çubuk şekillidir

Spiraller sarmal şekillidir

Stapylokoklar soruda bahsedlen üzüm şeklindeki bakterilerdir

Yorumlar
  • 0 Yorum