Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1116486

Üreme döngüüsnde bakterilerin metabolizmalarının arttığı bölünerek çoğalmanın henüz başlamadığı döngü aşağıdakilerden hangisidir?


Latent dönem

Üreme dönemi

Log fazı

Durma dönemi

Ölme dönemi


Yanıt Açıklaması:

A şıkkı latent dönem lag fazı doğru cevaptır.ç Üreme dönemi yanı lag fazında bakteriler kendine özgü bir generasyon süresi içinde ve belli aralıklrla bölünerek çoğalmaya başlarlar. U¨reme dönemi belli bir süre devam eder ortamdaki optimal ko- şulların bozulması sonucu üreme yavaşlar.

Durma döneminde:bozulan optimal koşullar değişmediği veya düzeltilmediği takdirde üreme durur. Durma dönemi uzadıkça bakterilerin morfolojik, kültürel ve fizyolojik özelliklerinde bazı değişmeler meydana gelir.

Ölme dönemi: Bu dönemde durma dönemi değişmedikçe bakteriler bu uy- gun olmayan koşullar altında ölür.

Yorumlar
  • 0 Yorum