Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1136747

Bakterilerin yapılarında veya özelliklerinde normalin dışında oluşan değişimlere
yol açan DNA bozukluklarına ne ad verilmektedir?


Replikasyon

Transkripsiyon

Mutasyon

Translasyon

Konjugasyon


Yanıt Açıklaması:

Bakterilerin yapılarında veya özelliklerinde normalin dışında oluşan değişimlere
yol açan DNA bozukluklarına mutasyon denir. Bu değişim fenotipik olarak bakterinin özelliklerine yansır.

Yorumlar
  • 0 Yorum