Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1226917

Bakteriyel infeksiyonların oluşma aşamasında adezyondan sonra gelen aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Bakterinin konakçı vücuduna girişi

İnvazyon

Konak hücreye tutunması

Bakterinin üremesi

Konakçı hücrelerde hasar oluşturması


Yanıt Açıklaması:

Adezyon bakterinin kona hücreye tutunması olup bundan sonraki aşama ise iç katmanlara yayılması olan invazyon aşamasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum