Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1265405

Patojenik mikroorganizmaların fiziksel ve kimyasal yöntemlerle giderilmesi işlemine ne ad verilir?


Sterilizasyon

Dezenfeksiyon

Antisepsi

Biyogüvenlik

Pastörizasyon


Yanıt Açıklaması:

Dezenfeksiyon ise, patojenik mikroorganizmaların fiziksel ve kimyasal yöntemlerle giderilmesidir. Tüm dezenfektanlar, bakterilerin vejetatif formlarına etkilidir, ancak bazıları sporlarına da etkindirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum