Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1277477

Kirby-Bauer tekniği uygulamak için aşağıdaki maddeleri uygun sıraya koyunuz. 

1. Mikroorganizmanın sıvı kültürden Müller Hinton Agara yayma ekimi yapılır. ,

2. Zon çapları ölçülür.

3.Test edilecek antibiyotik diskleri yerleştirilir ve inkübasyona bırakılır


1-2-3

1-3-2

2-3-1

2-1-3

3-1-2


Yanıt Açıklaması:

doğru sıralama 

1. Mikroorganizmanın sıvı kültürden Müller Hinton Agara yayma ekimi yapılır. 

3.Test edilecek antibiyotik diskleri yerleştirilir ve inkübasyona bırakılır

2. Zon çapları ölçülür.

seklindedir

Yorumlar
  • 0 Yorum