Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #404313

Aşağıdaki hangisi bakteriyel sınıflandırmada en geneli ve en özeli ifade etmektedir?


Takım, tür
Bölüm, tür
Alem, tür
Takım, cins
Alem, cins

Yorumlar
  • 0 Yorum