Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493439

Aşağıdakilerden hangisi Koch postulatlarına sonradan eklenen bir kuraldır?


Hastalık etkeni hasta bireyden izole edilmeli

Hastalık etkeni saf kültür olarak elde edilmeli

Hastalık etkeninin virülens faktörleri araştırılmalı

Hastalık etkeni denekten tekrar izole edilebilmeli

Hastalık etkeni deney hayvanlarında da aynı hastalığı oluşturmalı


Yanıt Açıklaması:

Koch postulatlarına göre; hastalık etkeni olduğu düşünülen mikroorganizma hasta bireyden izole edilmeli ve saf kültür olarak elde edilmeli, elde edilen mikroorganizma duyarlı deney hayvanlarına inokule edildiğinde, aynı hastalığı oluşturmalı, aynı mikroorganizma deneysel olarak hastalandırılan denekten tekrar izole edilebilmelidir. Koch postulatlarına daha sonra konakçıda oluşan antikor yanıtının araştırılması ve izole edilen etkenin virulens faktörlerinin araştırılması gerekliliği de kural olarak eklenmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum