Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493485

Doğal direncin oluşmasına yardımcı olan ve vücudu dışarıdan girecek bakterilere karşı koruyan dış (birincil) ve iç (ikincil) savunma sistemleri mevcuttur.
Aşağıdakilerden hangisi iç savunma sistemleri arasındadır?


Epitel

Mukus

Lizozim

Kriptin

Makrofaj


Yanıt Açıklaması:

Üst ve alt solunum sisteminde bulunan silialı epitel hücreleri ve mukus tabakası birlikte önemli bir koruyucu etkiye sahiptir. Lizozim serebrospinal sıvı, ter ve idrar hariç tüm vücut sıvılarında bulunur ve bakterilerin hücre duvarında bulunan peptidoglikan tabakasını bozarak antibakteriyel etki gösterir. Ayrıca bağırsaklardaki kriptin adı verilen peptitler mekanizması tam olarak bilinmeyen bir şekilde bazı bakteriler üzerine toksik etki gösterir. Tüm bunlar dış savunma sistemine ait olarak değerlendirilirken; nötrofil, eozinofil ve makrofaj gibi fagositik hücrelerin de iç savunma hattında önemli bir rolü vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum