Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493685

Aşağıdakilerden hangisi yüksek ısıda bozulabilecek maddeleri içeren sıvıların sterilizasyonunda kullanılabilecek fiziksel yöntemlerden birisidir?


Kuru ısı

Işınlama

Filtrasyon

Pastörizasyon

Tindalizasyon


Yanıt Açıklaması:

Kuru ısı, ışınlama, filtrasyon ve pastörizasyon işlemleri sterilizasyonda kullanılan fiziksel işlemlerden olmakla birlikte; tindalizasyon, yüksek ısıda bozulabilecek maddeleri içeren sıvıları üç gün ardışık olarak günde yaklaşık 1 saat süreyle 56-70 °C’de ısıtma işlemidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum