Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493931

İçerisindeki indikatör maddelerle bakteri üremesine bağlı olarak, meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlarla bakterilerin ön identifikasyonunun gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan besiyeri aşağıdakilerden hangisidir?


Katı besiyeri

Temel besiyeri

Selektif besiyeri

Differensiyal besiyeri

Zenginleştirilmiş besiyeri


Yanıt Açıklaması:

Spesifik üreme özelliği olmayan bakteriler için kullanılan besiyerleri temel besiyeri; nazlı üreme özelliği gösteren bakterilerin üretilmesi için serum, yumurta sarısı vb. maddeler eklenmiş besiyerleri zenginleştirilmiş besiyeri; istenen bakterilerin üremesi için seçici hale getirilmiş istenmeyen bakterileri baskılamak için ise inhibitör maddeler eklenmiş besiyerleri selektif besiyeri; içerisindeki indikatör maddelerle bakteri üremesine bağlı olarak, meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlarla bakterilerin ön identifikasyonunun gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan besiyerlerine de differansiyal (indikatör) besiyeri adı verilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum