Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493976

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla biyokimyasal test içeren bir besiyeridir?


TSI agar

BSA agar

XLD agar

EMB agar

Kanlı agar


Yanıt Açıklaması:

Kligler’s iron agar, triple sugar iron (TSI) agar, lysine iron agar gibi besiyerleri birden fazla biyokimyasal test içeren besiyerlerine örnek olarak verilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum