Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494017

Aşağıdakilerden hangisi bileşik boyama yöntemleri arasındadır?


Kristal viyole ile boyama

Metilen mavisi ile boyama

Negatif boyama

Gram boyama

Karbol fuksin ile boyama


Yanıt Açıklaması:

Basit boyama mikroorganizmalar hakkında kısa süre içinde bilgi edinmek için tek boya solüsyonu kullanılır. Basit boyamada, boya preparata bir defa uygulanır ve bakteriler boyaların karakterine göre boyanırlar. Bunun için kullanılan boyama yöntemleri arasında Kristal viyole ile boyama, Metilen mavisi ile boyama, Negatif boyama ve Karbol fuksin ile boyama bulunurken gram boyama bileşik boyama yöntemidir. Bu boyamalar birden fazla boyanın uygulanması ile yapılan boyama yöntemleridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum