Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #76620

Bakteriler üreme sıcaklığı derecelerine göre sınıflandırıldığında 20-45 °C aralığında gelişim gösterenler aşağıdakilerden ahangi grupra yer alır?


Termofilikler
Mezofilikler
Psikrofilikler
Hipertermofilikler
Psikrotroflar

Yanıt Açıklaması: İnsan ve hayvanlarda hastalık oluşturan bakterilerin çoğu mezofilik bakterilerdir. Vücut ısısı onlar için en uygun ortamdır. Bu bakteriler 20-45 °C’ler arasında optimal gelişme gösterirler.
Yorumlar
  • 0 Yorum