Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1079691

Aşağıdaki ifadelerden hangisi /hangileri doğrudur?

I.İdentifikasyon taksonominin uygulamalı bir alanıdır, takson tayini esastır.

II.Klasifikasyon identifikasyon konusunda ilk adımda önem arz eder.

III.Nomenklatür binomial sistemle isimlendirme anlamına gelir.

IV.Morfolojik özellikler fenotipik, genotipik, kemotaksonomik olarak önem taşır.

V.Klasifikasyon evrimsel ilişki ve ortak benzerliklere dayanan şekilde taksonomik sınıflandırmadır.


Yalnız I

I,III,V

II,IV   

II,III,IV

Yalnız V


Yanıt Açıklaması:

I,III,V

Yorumlar
  • 0 Yorum