Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1116162

Bakteri kromozomlarında bulunna ve yer değiştirebilen kısa DNA parçalarına ne ad verilir?


Plazmit

Bakteriyofaj

Çekirdek

Transpozon

Flagella


Yanıt Açıklaması:

Transpozonlar hareketli elemanlardır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum