Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1176736

Ribotiplendirmede kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?


Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)

Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamit Gel Elektroforezi (SDS-PAGE)

Nükleik asit  hibridizasyonu

Özgün Fragman Uzunluğu Polimorfizmi (RFLP)

Elektrik Vurumlu Saha Jel Elektroforezisi (PFGE)


Yanıt Açıklaması:

Özgün Fragman Uzunluğu Polimorfizmi (RFLP)

Yorumlar
  • 0 Yorum