Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1229369

Bakteriyel siderofor molekülü konakçıda hangi element iyonunu bağlar?


H+

OH-

Fe+3

K+

Na+


Yanıt Açıklaması:

Fe+3

Yorumlar
  • 0 Yorum