Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1277007

UV ışığın en etkili olduğu dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir?


550 nm

260 nm

580nm

710 nm

760 nm


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum