Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #404310

Aşağıdakilerden hangisi L tipi koloni oluşturmaktadır?


a. Bacillus anthracis
b. Pasteurella multocid
c. Salmonella pullorum
d. Mycoplasma mycoides
e. Klebsiella pneumoniae

Yorumlar
  • 0 Yorum