Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493580

Virulens faktörlerle ilgili hangi eşleştirme doğrudur?


Adezyon faktörleri – sitolizin

Antifagositik faktörler – koagülaz

İnvazyon faktörleri – kollajenaz

Adezyon faktörleri – teikoik asit

İnvazyon faktörleri – fimbria


Yanıt Açıklaması:

Bakterinin konak hücrede bulunan spesifik reseptörlere bağlanmasını sağlayan moleküllerine “adezyon molekülleri” ya da “adezyon faktörleri” denir. Bakterilerdeki adezyon faktörleri arasında fimbria adı verilen özel yapılar bulunur. İnvazyon faktörler; koagulaz, kollajenaz, depksiribonukleaz, elastaz ve alkalin proteaz, sitolizin, hyaluronidaz, hidrojen peroksit, amonyak, immunoglobulin A proteaz, lesitinaz ya da fosfolipaz, ve streptokinazdır. Antifagositik faktöler arasında teikoik ve lipoteikoik asit sayılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum