Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493926

Bakterilerin makroskobik incelenmesinde, öze değdirildiğinde iplik gibi uzama görülen koloni tipi aşağıdakilerden hangisidir?


S-tipi koloni

R-tipi koloni

T-tipi koloni

L-tipi koloni

M-tipi koloni


Yanıt Açıklaması:

M-tipi (mukoid) koloni tipi kapsüllü veya mukoid salgı oluşturan bakterilerde (Örn. Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, vb.) görülür. Bu kolonilere öze değdirilince iplik gibi bir uzama görülür.

Yorumlar
  • 0 Yorum