Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494008

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Bakteriler sadece anaerobik solunum yapmaktadır

Bakteriler steteskop yardımı ile gözle görülebilir hale gelir.

Üstte pelikül oluşumu sadece katı besiyerinde gerçekleşir.

Proteus vulgaris 24 saat içerisinde koloni oluşturabilen bakterilerdendir.

Pseudomonas aeruginosa üredikçe besiyerinin rengini yeşile döndürür.


Yanıt Açıklaması:

Bakteriler aerobik, anaerobik ve mikroaerofilik koşullarda üreyebilmektedir. Bakteriler stereomikroskop aracılığıyla gözle incelenebilmektedir. Sıvı besiyerlerinde bakteriler, belirli inkübasyon sürelerini takiben ya homojen bulanıklık oluşturmakta, bazıları üstte pelikül oluştururken bazıları ise, dipte tortu, saç benzeri ya da granüllü bir üreme göstermektedir. Proteus vulgaris 2-3 günlük bir süre içerisinde koloni oluşturabilmektedir. Pseudomonas aeruginosa ortama yaydığı pigment nedeniyle besiyerinin (nutrient agar) rengini yeşile dönüştürür.

Yorumlar
  • 0 Yorum